Warunki korzystania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed korzystaniem z naszej strony internetowej plinkogame-pl.top. Używając naszej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem regulaminu, nie możesz korzystać z naszej strony.

1. Definicje

W niniejszym regulaminie używamy następujących terminów:

  • Strona - oznacza stronę internetową plinkogame-pl.top
  • Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z naszej strony
  • Regulamin - niniejszy regulamin

2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z naszej strony zgodnie z prawem oraz zasadami moralnymi.

2.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które zamieszcza na naszej stronie.

3. Prawa autorskie

3.1. Wszystkie prawa autorskie do treści zamieszczonych na naszej stronie, takich jak teksty, grafiki, zdjęcia, są chronione prawem autorskim.

3.2. Bez zgody właściciela praw autorskich nie wolno kopiować, publikować ani rozpowszechniać jakiejkolwiek treści zamieszczonej na naszej stronie.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkowników.

  • 4.1.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  • 4.1.2. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia usług oferowanych na naszej stronie.
  • 4.1.3. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Reklamacje i zgłaszanie naruszeń

5.1. Jeśli Użytkownik zauważy jakiekolwiek naruszenie regulaminu lub ma reklamację dotyczącą naszej strony internetowej, powinien zgłosić to za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość na adres email .

5.2. Postaramy się jak najszybciej rozpatrzyć zgłoszenie i podjąć odpowiednie działania.